ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2022. július 15.

 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek Hminősül:

MySelfie 3D Kft.

Adószám : 27511950-2-17

7100 Szekszárd, Tinódi utca 12.
+36 30 3856726
E-mail: info@3dmyselfie.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő illetve Szolgáltató) a www.3dmyselfie.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.3dmyselfie.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítést küld a Felhasználónak. Felhasználó a  jelen közleménnyel kapcsolatban kérdéseit az info@3dmyselfie.hu e-mail címre küldheti.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Hozzájáruló nyilatkozat Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez

Felhasználóként adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre.

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP/cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadók.

3.2. Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

3.3. A 3dmyselfie.hu weboldal bizonyos szolgáltatásainak használata kizárólag felhasználói regisztrációt követően lehetséges. Ezen felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok: név, email cím, telefonszám, választott felhasználói név, választott jelszó, számlázási és szállítási cím.
Regisztráció nélkül is lehetőség van vásárlásra, ez esetben a következő adatok megadása szükséges a megrendelés teljesítéséhez: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím.

3.4 Online ügyintézéshez (pl. kapcsolatfelvételi formula kitöltésekor kért) kapcsolódó adatok: név, email cím, telefonszám

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok: név, email cím

3.5.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztrációkor megadott elektronikus levélcímén megkeresse.

3.5.2 A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

3.5.3 Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.5.4 A hírlevélről való leiratkozás lehetőségét a Szolgáltató a hírlevél láblécében található hivatkozás útján biztosítja. Leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a hírlevél nyilvántartásából, (hírlevél listájáról) mely a hírlevél küldéséhez feltétlenül szükséges és nem küld több hírlevelet a Felhasználó részére.

3.6 Technikai adatok

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Webshop html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

3.7 Facebook Remarketing

A Honlap a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – a Facebook – hirdetéseket jeleníthet meg. Az adatokat a facebook az adatbázisában szereplő embereknek megfeleltetve egyéni célközönséget hozhat létre hirdetési kampányokhoz. Amikor a Facebook adatfeldolgozóként jár el EU-beli hirdetők és üzleti partnerek nevében, garantálja az adatfeldolgozókra vonatkozó konkrét követelmények betartását.

3.8 Böngésző sütik / cookie-k

Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:

− Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Webshopja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Webshop egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
A webshop a kosár funkciójának működéshez 3 féle sütit használ:

woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
wp_woocommerce_session_

Az első két süti magáról a kosárról tartalmaz információkat, informálja a webshop modult ha a kosár adatok megváltoznak. A harmadik süti (wp_woocommerce_session_) egy speciális kódot tartalmaz minden vásárlóhoz, hogy tudja az adatbázisban hol található a vásárlóhoz tartozó kosárinformáció. A fenti sütik nem tartalmaznak személyes adatokat.

− Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

− Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

− Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

− hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

− hogyan fogadhat el új cookie-kat,

− hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

− hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Google Analytics által elhelyezett cookie-k (sütik)
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé. A Google Analytics alkalmazás keretében – a böngészőn keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.
A Google Analytics a következő analitikai célú cookie-kat (sütiket) használja:

web tracking (nyomkövető)
__utma

a látogatók és session-ök megkülönböztetésére szolgál, melyet a webes nyomkövető szolgáltatás, a Google Analytics menti (3. fél) 2 év

web tracking (nyomkövető)
__utmt

a lehívási ráta szabályozására szolgák, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 10 perc

web tracking (nyomkövető)
__utmv

egyéni változó adatok felhasználó szintű tárolására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 2 év

web tracking (nyomkövető)
__utmb

új session-ök és látogatók azonosítására szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 30 perc

web tracking (nyomkövető)
__utmc

jelenleg nem használt, az urchin.js-szel való együttműködésre szolgál, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) böngésző session vége

web tracking (nyomkövető)
__utmz

a forgalmi forrás vagy a kampány tárolására szolgál, amely beazonosítja a látogatás forrását, melyet a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le (3. fél) 6 hónap

web tracking (nyomkövető)

ga-disable-

az opt-out funkció használatakor mentődik, mely hatályon kívül helyezi a nyomkövetést, melyet a Google Analytics végez 2100-ig

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 1. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

4.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

4.2. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése céljából.

4.3. Az e-mail címek kezelése elsősorban- a Felhasználó azonosítását,
– a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A rögzített adatokat az Adatkezelő törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Felhasználó jogosult bármikor kérni személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban Felhasználónak bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (MySelfie 3D Kft. 7100 Szekszárd, Tinódi utca 12.), vagy e-mailben (info@3dmyselfie.hu).

5.2. Az Adatkezelő a kezelt adatokat a Felhasználó adatok törlése iránti kérelme vagy a regisztrált felhasználó törlési kérelme hiányában, a regisztrált felhasználói fiók 12 hónapon túli inaktivitása esetén törli.

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

6.1 Az adatkezelés célja

 • Felhasználó jogainak védelme,
  · Felhasználó beazonosítása, kapcsolattartás a Felhasználóval,
  · Felhasználó jogosultságának azonosítása,
  · Panaszkezelés,
  · Felhasználó számára küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása.
  · Általános szerződési feltételekben vállaltak megteremtése.
  · Adatkezelő, weblap üzemeltető törvényi kötelezettségeinek történő megfelelés.
  · Adatkezelő, weblap üzemeltető jogos üzleti érdekeinek érvényesítése.

6.2 Általános adatkezelési irányelvek

Társaságunk / 3dmyselfie.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Felhasználó hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, mint például a vásárláshoz köthető számlázási adatok. Amennyiben Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A honlap kezelőjének adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
– 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett/Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az www.3dmyselfie.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az Érintett/Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes Felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

8.1. Az adatok megismerésére elsődlegesen a Szolgáltató/Adatkezelő, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak, azok közzétételére jogosultságuk nincs, harmadik személyek részére történő átadására (adattovábbítás) pedig a törvényben előírtakon kívül, csakis az alábbi esetekben és az alábbi személyek tekintetében, adatfeldolgozási tevékenység céljából kerülhet sor, melyhez a Felhasználó e Tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával maga is hozzájárul.

8.2. Az adatok feldolgozását az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése jelenti, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

8.3. Adatfeldolgozónak minősülnek a Szolgáltató/Adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató, illetve szerverhousing cégek (a továbbiakban együtt: Közvetítő Szolgáltatók), valamint a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett futárcég(ek) is.

8.4. Adatfeldolgozók megnevezése: MySelfie 3D Kft.

8.4.1. Közvetítő Szolgáltatók

8.4.1.1. Tárhelyszolgáltatást nyújtó Közvetítő Szolgáltató adatai:

cégnév:

 • Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Postacím: 1106 Budapest, Fehér út 10, White Office Irodaház, II./208
 • Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32
 • Adatközpont: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-186097
 • Adószám: 24855608-2-41
 • Közösségi Adószám: HU24855608

8.4.2. Fuvarozó adatai

DPD Hungary Kft.

8.4.3. A Facebook mint adatfeldolgozó a Honlap bizonyos adatait használja arra a célra, hogy az adatokat az adatbázisukban szereplő embereknek megfeleltetve egyéni célközönséget hozzon létre hirdetési kampányokhoz.

 1. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Tájékoztatáshoz való jog:
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

9.2. A Felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Egyes adatok helyesbítésére saját magának is lehetősége van, (a 3dmyselfie.hu weblapon felhasználói fiókjába belépve teheti meg előzetesen megadott adatai módosítását) egyéb esetekben azonban Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül köteles a kért művelet elvégzésére. Törlés esetén az érintett adatok a későbbiekben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig őrzi meg.

A Felhasználó által küldött e-mailek vagy egyéb felkeresések esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 30. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

9.3. Felhasználó a 3dmyselfie.hu weblapon közvetlenül is tájékoztatást kérhet arról, hogy a weblap informatikai rendszere milyen személyes adatokat tárol megadott e-mail címéhez köthetően. Ezt a következő linken található oldalon, e-mail címe megadásával kérheti: https://www.3dmyselfie.hu/felhasznaloi-adatok-kerese/

(A Felhasználói adatok kérése oldal megtalálható a láblécben is.)

A weblap automatikusan tájékoztatást küld a regisztrált e-mail címre. A tájékoztató e-mailben küldött linken elérhető oldal, mely tartalmazza a kért adatokat, 24 óráig él, és kizárólag arról az IP címről érhető el, melyről a kérelmet küldték.

9.4 A Felhasználók személyes adataik kezeléséről az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve az info@3dmyselfie.hu e-mail címre küldött e-mailben is tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

MySelfie 3D Kft. 

7100 Szekszárd, Tinódi utca 12.
E-mail: info@3dmyselfie.hu

9.5 A Felhasználó hozzáféréshez való joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.6 Helyesbítés joga

Felhasználó kérheti a Szolgáltató/Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.7 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató/Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

9.8 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató/Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.9 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.10 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.11 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.12 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.13 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.